Yeşiller’in din politikası anayasaya aykırı ve İslam karşıtı

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Münster’de gerçekleştirilen Yeşiller Federal Delegeler Konferansı 2016 münasebetiyle yaptığı açıklamada “Yeşiller Partisi’nin din politikası anayasaya aykırıdır ve Müslümanlara karşı ön yargıları alevlendirmektedir. Bu politika din ve devlet ilişkilerini düzenleyen hukuka bir saldırıdır.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Yeşiller Partisi, yaptığı toplantıda din ve devlet ilişkilerini düzenleyen temel hukukumuzu hiçe saymıştır. Eyalet hükûmetleri tarafından görevlendirilen uzmanlarca hazırlanan birçok rapor, büyük İslam dinî cemaatlerinin anayasamıza göre dinî cemaat özelliği taşıdığını onaylamıştır. Peki Yeşiller ne yapmıştır? Genel parti toplantılarında bunun böyle olmadığına karar vermiştir. Peki neden? Koşullar yerine getirilmediği için. Hangi koşullar? Tabii ki anayasamızda yer almayan, kurmaca koşullar.

Yani Yeşiller doğrudan Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) safına geçmiş ve Müslümanlara karşı ön yargıları alevlendirmiştir. Yeşiller bu kararla doğrudan Pediga ve yandaşlarının ekmeğine yağ sürmüştür. Yeşiller’in internet sayfasında yer popülist açıklama da doğrudan AfD veya CSU’ya ait olabilecek niteliktedir. Anlaşılan o ki Yeşiller anayasada bulunan din ve anayasanın rekabet içinde olmadıklarını ortaya koyan maddelerden pek de memnun değiller.

Güven vermek ve seçimleri kazanmak isteyen partilerden en azından politikalarını anayasamıza dayandırmaları ve keyfî tutumlar sergilememeleri beklenirdi. Anayasamız din özgürlüğünü teminat altına alıp  inançlı insanları hükûmet müdahalesinden korurken, Yeşiller bu anayasal haktan kimin istifade edeceğine karar verebileceğini sanmaktadır. Böylece siyasi bir parti gerçekten de kendini karar merci olarak görmekte ve dinî cemaatlerin özerklik haklarını ellerinden almaktadır.

Yeşiller Partisi din politikasını tüm partiyi kendi ön yargılarına alet edebileceğini düşünen münferit kişilere göre değil, somut olgulara göre yönlendirmelidir.”