Hutbe: Hac İbadetinin Faziletleri

Aziz ve Muhterem Müminler!
Dinimizin beş büyük ibadetinin en büyüklerinden birisi olan hac ibadeti, mali gücü ve sağlığı yerinde olan her bir Müslüman üzerine farzdır. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Ona bir yol bulabilenlerin Beyt’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”[1]

Değerli Kardeşlerim!
Hac ibadeti, amellerin en faziletlilerinden birisidir. Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hangi ameller aha faziletlidir?” diye soruldu. Peygamberimiz, ‘Allah ve resulüne iman etmektir.’ buyurdu. Soran kişi, ‘Sonra hangisidir?’ dedi. Efendimiz, ‘Allah yolunda cihat etmektir.’ diye cevap verdi. ‘Sonra hangisidir?’ diye sorulunca. Peygamber Efendimiz, ‘Şartlarına riayet edilerek yapılan mebrur (makbul) hacdır.’ buyurdu.”[2]

Aziz Müslümanlar!
“Hac meşakkattir.”
denilmiş ve bu ibadetin zorluğuna dikkat çekilmiştir. Hac ve umre ibadetlerine niyet ederken “Ya Rabbi! Onu bana kolay kıl, onu benden kabul et” diye dua ile niyetlerimizi tamamlarız. Bu da bu ibadetlerin edasında ne denli zorluklarla karşılaşılabileceğine ve onların kabul edilmesine ne çok engellerin olabileceğine işaret kabul edilmiştir. Bundan dolayı da karşılaşılacak meşakkatlerin aza indirilmesi ve bu ibadetlerin kabul edilmesini kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Bu tedbirler noktasında, bu hayırlı yolculuğa çıkarken güçlü sefer vasıtaları, sağlam yol arkadaşları ve bu meşakkatleri aza indirecek güvenilir organizenin seçilmesi dinimizin tavsiyelerindendir.

Allah’a hamdolsun ki, yarım asra yakındır, bu mukaddes ibadetleri Kur’an ve sünnet çerçevesinde eda ettirme tecrübesine sahip bir hac ve umre organizesine sahip bulunmaktayız. Otel hizmetleriyle, idareci tecrübesiyle, Mekke ve Medine irşad programlarıyla hac ve umrede aranılan marka hâline geldik. Dolayısıyla ömürlerinde bir defa üzerlerine hac farz olmuş olan kardeşlerimiz, beklemeden bir an önce kararlarını vermeli, kayıtlarını bölge idarelerimize acilen yaptırmalı ve bu kutlu yolculukta İslam Toplumu Millî Görüş Hac Umre organizesinin tecrübeli hizmetlerinden yararlanma fırsatını yakalamalısınız. Cenâb-ı Hak şimdiden bütün kardeşlerimizin hac ve umrelerini mebrur ve makbul eylesin.

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:97
[2] Buhârî, Sahih, 5/398, H. No: 1422


Duyurular:
1. Kıymetli Kardeşlerim,

Hepinizin malumu olduğu üzere, 9 Nisan tarihine kadar Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanılabilecektir. İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatları, oy kullanmanın en temel vatandaşlık sorumluluğu olduğu gerçeğinden hareketle mensuplarının seçimlere katılımını teşvik etmektedir. Bununla birlikte unutmamalıyız ki, Camilerimizde siyasi tercihler üzerinden ayrışma ve münakaşalara yer yoktur. Bizler her koşulda birbiriyle ünsiyetini muhafaza eden, tartışma adabına sahip bir geleneğin temsilcileriyiz. Bilhassa seçim sürecinde aklımızda tutmamız gereken en önemli husus, 17 Nisan sabahı yine yüz yüze bakacağımız gerçeği olmalıdır. Sevgi, kardeşlik ve muhabbeti temel esas kabul eden teşkilatımızın mensuplarının bu minvalde hareket edeceğine inancımız tamdır. Her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyor ve hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

2. Avrupada kurumsallaşma yoluyla neslimizin korunması ve geleceğimizin bu günlerimizden daha güvenli ve salim olması adına her yıl devam ettirdiğimiz infak kampanyamıza göstermiş olduğunuz hüsnü alâka ve destekleriniz için tüm camiamıza teşekkür ederiz.

3. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında iftar ve sahur sofrasında temel gıda bile bulamayan müstazaf ve ihtiyaç sahibi olan ailelerin bir aylık temel gıda, sağlık ve eğitim hizmetlerine katkı sunmak maksadıyla 50 farklı ülkede gözlemcilerimiz öncülüğünde dağıtılacak kumanya kampanyamız başkadı ve 25 Nisan a kadar devam ediyor kumanya bedeli 50€ olan bu hayırlı hizmet için zarflarımız gelmiştir. Dayanışma ruhumuzu yeniden kontrol edip kimsesize kimse, aç insanların sofrasında sıcak bir tas çorba olmaya tüm camiamızı davet ediyoruz.

4. Alemlerin efendisi efendimiz Hz. Muhammed (sav) in güzellikleriyle hayatımıza yön verebilmek için bu sene 13. sü tertip edilecek olan Alemlere rahmet ve Mirac özel programımız bu sene yine Berlinin en büyük salonlarından Tempodrom salonunda 23:04:2017 icra edilecek. Türkiyemizden çok özel misafirlerin katılacağı programımızın biletleri camimizde mevcuttur. Ailemiz,eş dost ve tüm sevdiklerimizle bu programımıza tüm cemaatimizi davet ediyoruz.


Hutbeyi indirmek için tıklayınız.