Hutbe: İyi Komşuluk – Daha İyi Bir Toplum

Değerli Müslümanlar!

Günümüzde, bilgi ve haberler çok hızlı bir şekilde ulaşmakta ve yayılmaktadır. Hepimiz, gereğinden fazla bilgiye rahatlıkla ulaşabilmekteyiz. Yani, her isteyen hızlı ve kolay bir şekilde İslam hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu durumda aslında, bugün İslam hakkında ön yargı ya da bilgisizlik söz konusu olmaması gerekir. Zira, herkes çok hızlı bir şekilde bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu bulabilir.

Ama durum hiç de öyle basit değildir. Yalan haberler, medya manipülasyonu veya olumsuz haberler, insanların İslam hakkında doğru bir algıya sahip olmasını gerçekten de zorlaştırmaktadır. Bu yüzden çok kişi bu durumdan bunalmış durumdadır. Hâl bu olunca da popülizm hemen kendisini göstermektedir. Kısacası: Hz. Ali (r.a.)’a atfedilen şu cümle bugün de hâlâ geçerlidir: “Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”

Muhterem Kardeşlerim!

İşte bu toplumsal ortamda ortak yaşamımız zarar görmektedir. İnsanlar arasında ve toplumda birbirine güven kaybolursa, o zaman pek çok şey de tehlikeye düşer. Tam da bu zamanlarda, birlikte yaşam için gerekli olan temel değerleri korumak çok önemlidir. Bu temel değerlerden birisi hiç şüphesiz ki, iyi komşuluktur. Çünkü komşuluk, aileden sonra en küçük toplumsal birlikteliği oluşturmaktadır. Komşulukta, karşılıklı güven ve dayanışma temin edilebilirse, huzurlu bir toplumsal birliktelik ve barışçıl bir ortak yaşam inşallah etkin hâle gelecektir. 

 

Aziz Müslümanlar!

Bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.”[1]

İyi komşuluğun ne anlama geldiğini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Müslüman ya da gayrimüslim ayırımı yapmadan bildirmiştir. Buna göre bir Müslüman komşu olarak bizim görevlerimiz şunlardır:

– hasta olduğunda komşumuzu ziyaret etmek,

– cenazesine katılmak,

– borç istediğinde vermek,

– yardıma muhtaç olduğunda yardım etmek,

– sevincini paylaşmak,

– üzüntüsünü paylaşıp teselli etmek,

– kendi evini, komşusunu rahatsız etmeyecek şekilde inşa etmek,

– kokusunu aldığında yemeğimizi onunla paylaşmak.[2]

Muhterem Kardeşlerim!

Her Müslüman, İslam ve Müslümanlar hakkındaki ön yargıların ortadan kalkması, İslam’ın doğru anlaşılabilmesi ve daha iyi bir toplum için bir şeyler yapabilir. Bunu günlük selamlaşma, hâl ve hatır sorma ile başlatabiliriz. Aynı zaman karşılıklı yardımlaşma ve duruma göre birbirimize tahammül de iyi komşuluğun gereğidir. Bu yaptıklarımızın hepsi bizim için bir ibadet olmaktadır.

Bunun içindir ki, 3 Ekim’de Almanya’da yapılan Açık Cami Günü etkinliklerinin ana konusu “İyi komşuluk – daha iyi bir toplum” olarak seçilmiştir. Rabbim bizlere, iyi bir Müslüman ve iyi bir komşu olmayı nasip etsin ve bizlerden razı olsun!

Duyurular:

  1. Yıldız gençlik kursu’muz başlıyor! Projemize katılan 15 – 18 yaşları arasındaki gençlerimizin tam 3 yıllık bir eğitim sürecinden geçtikten sonra şuurlu birer müslüman olarak okul hayatının yanı sıra akademik ve ahlaki gelişmelerini sağlayacak, kendi alanında uzman ve yüksek lisanslı eğitimciler tarafından düzenlenen seminerler sunuluyor. Yerler kısıtlı olduğundan dolayı bir an önce başvurularınızı yapmanız istirham ediliyor. İlk dersimiz Pazar günü 01.10.2017 tarihinde olacaktır! Daha fazla bilgi için şube gençlik başkanlarına ve camiimizde bulunan görevli gençlerimize danışabilirsiniz.
  2. 21 Ekim 2017 de Bielefeltde 29. Avrupa Kur’anı Kerim tilavet yarışmasına Berlin Bölgemizden 300 kişi ile katılım arzu ediliyor. Bu münasebetle otobüslerle gideceğiniz bu yarışmaya kadın erkek ve tüm gençlerimizin cemiyet İrşad başkanlarına isimlerini yazdırmalarını rica ederiz.
  3. Aralık umre kayıtlarımız başlamıştır gidiş 23.12.17 dönüş 06.01.2018.

IGMG Berlin Bölgesi adına hicri yılınızın hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.

[1] Nisâ suresi, 4:36

[2] Mecmau’z-Zavâid, VIII, 168-170

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.