Hutbe: Kur’an Tilavetinde Yarışalım!

Muhterem Kardeşlerim!
– Hakkı bâtıldan, doğruyu yanlıştan ayırandır bu.
– Kur’an’dır bu.
– İyiyi kötüden, güzeli çirkinden ve adâleti zulümden ayırandır bu…
– Çünkü Kur’an’dır ve O’nun ağzından konuşandır bu…
– Dünya ve âhiret saadetinin kurallarını koyandır bu.
– Kur’an’dır bu.
– Karanlıkları aydınlatarak zulmeti dağıtandır bu.
– Denizlerin derinliğindeki balığa, zifirî karanlıkta yol almakta olan karıncaya, bulutların arasında uçan kuşa, yeryüzünde dolaşan insana ve yerde sürüklenen kaplumbağaya hükmeden Rabbimizin kelamıdır bu.
– İşte Kur’an’dır bu. Rabbimizin bize mesajıdır bu.
Aziz Kardeşlerim!
– Rabb’lık taslayan Firavunlara, İlahlık iddiasında bulunan Nemrutlara, Resûlullah’a hakareti meslek edinen Ebû Cehil ve Ebû Leheplere haddini bildirendir bu…
– İlmin kurallarını, güzel ahlâkın prensiplerini, iktisadın temel ölçülerini ve idarenin esaslarını ortaya koyandır bu…
– Kuvveti değil, Hakk’ı üstün tutandır bu…
– Evet… Kur’an’dır bu.
– Eşi ve benzeri olmayan, doğurmayan ve doğrulmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, tek olan Allah’ın Kadim Kelamı Kur’an’dır bu…

Muhterem Kardeşlerim!
– Irkçılığı reddeden, kardeşliği emreden, siyahı beyazdan, beyazı siyahtan üstün tutmayarak takvaya öncelik tanıyandır bu…
– Allah’a kul, O’nun Nebisi Muhammed Mustafa’ya Ümmet olmayı emredendir bu.
– Namazı dinin direği kılıp, orucu emredip, fitre ve zekât kurallarını ortaya koyarak fakirin kollanmasını emredendir bu.
– Kur’an’dır bu.
– “Rabbim Allah, Peygamberim Hazreti Muhammed, Kitabım Kur’an, Dinim İslâm ve adım Müslüman” demeyi öğretendir bu…
– “Oku… yaratan Rabbinin adıyla. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku… Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki O, kalem ile (yazıyı) öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.”[1] diyerek ilim ve bilime teşvik edendir bu.
– İpine sımsıkı sarılınca insanlığı saadete götüren; “Birlikte rahmet, ayrılıkta azab vardır.”[2] diyerek bizi birliğe davet eden Hz. Muhammed (s.a.v)’e verilen ilâhî mesajdır bu…
– Yaratan, yaşatan, yediren, içiren, hasta eden, şifa veren, ısıtan, üşüten, eceli gelenin ruhunu kabzeden Yüce İlâh’ın Kelamıdır bu…
– Kur’an’dır bu… Müslümanların canından, kanından, malından, mülkünden, anasından, babasından ve aile efradından daha aziz bildiği kitaptır bu…

Değerli Kardeşlerim!
İşte bu aziz Kitabın camilerimizde yetişmiş genç Kur’an aşıkları tarafından en güzel bir şekilde okunacağı 28. Kur’an-ı Kerim yarışmasının gerçekleşeceği güne sadece saatler kalmış bulunmaktadır. Çünkü yarışmaların en şereflisi olan Kur’an Okuma yarışmamız 15 Ekim 2016 Cumartesi günü, yani yarın Ludwigshafen’de Friedrich-Eberthalle’de gerçekleşecektir. Siz bütün din kardeşlerimizi dinleyici olarak davet ediyoruz. Bugün, yarışma salonunu hınca hınç doldurarak böyle yüce bir kitabın sahibi olduğumuzu cihana ilan ve ispat etme günüdür. Kur’an aşıklarını bekliyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz.

[1] Alak suresi, 96:1-5
[2] Beyhekî, Şuabu’l İman: 6/516

PDF Hutbe : Kur’an Tilavetinde Yarışalım!