Modern Çağ ve değişen Peygamber algımız

Prof. Dr. Mahfuz Söylemez

IGMG Berlin Bölge Salonu
Kottbusser Damm 75, 10769 Berlin

Cumartesi, 29. Ekim, saat 18:30’da.