Hutbe: Çocuklarımızla imtihanımız

Muhterem Müslümanlar!
Hayatımızın neşe kaynağı, gözümüzün nuru ve kendimizden dahi fazlaca koruma çabasına girdiğimiz çocuklarımız bizim imtihanımızdır. Enfâl suresinde, Rabbimiz çocuklarımızın bizim için bir imtihan vesilesi olduğuna şu şekilde dikkatimizi çekiyor ve uyarıyor: “Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer imtihan vesilesidir. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.”[1] Âyet-i kerimede dikkat çekilen birinci husus, mal ile çocukların imtihan vesilesi olmasıdır. İkincisi ise bu imtihanın kazanılabileceği ve Allah katında da çok büyük bir ödülünün olacağının müjdesinin verilmesidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu imtihanı kazanmak için hangi konulardan mesul olduğumuzu şöyle bildirmektedir: “Dikkat ediniz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz riayetinizde olanlardan mesulsünüz. İnsanlara idareci olan kimse, o insanlardan sorumludur. Adam, evindekilerden mesuldür. Kadın, evinde olup bitenlerden ve çocuklarından mesuldür. Köle, efendisinin mallarından mesuldür. Dikkat edin! Hepiniz çobansınız ve hepiniz riayetinizde olanlardan mesulsünüz.”[2]

Aziz Müminler!
Görüldüğü gibi etrafımız imtihanlarla, mesuliyet alanları ile doludur. Ama ne mutlu ki, bu imtihanın ve bu mesuliyetin ödülü de Allah katında büyüktür.

Muhterem Müslümanlar!
Çocuklarımızın yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının en güzel şekilde giderilmesi gibi onların Müslümanca yetiştirilmeleri de bizler için birer imtihan vesilesidir. Bu imtihanları ana maddeler hâlinde şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Müslüman olarak yetiştirmek.
2- Temel ihtiyaçlarını sağlamak.
3- Geçimlerini helalinden kazanma yollarını öğretmek ve bunun için de kalifiye bir meslek edinmelerini sağlamak.
4- Zamanı geldiğinde onları evlendirmek.

Demek oluyor ki ilk görev ve ilk imtihan, çocuklarımızın küçük yaştan itibaren Allah inancı ve Allah’a kulluk bilinci ile yetiştirilmesi imtihanıdır. Akılları ermeye başladığında Kur’an öğrenmeleri, namaz kılmaları öğretilecektir. Daha sonra ise, Müslümanca bir ahlak ile yetişmeleri ve hayatlarını buna göre sürdürmeleri için eğitimleri yapılacak, helal haram nedir bilecek şekilde yetiştirileceklerdir. Bu aynı zamanda toplumsal bir görevdir de. Şu çatısı altında bulunduğumuz camimiz işte bunun için vardır. Çocuklarımızın dinlerini öğrenmeleri, ana-baba ve büyüklerine, insanlara karşı saygılı olmaları, merhametli olmaları bu camide verdiğimiz eğitim ile mümkün olabilecektir. Elbette ki sizler de ana-babalar olarak evde onlara örneklik edeceksiniz.

Değerli Kardeşlerim!
Dinî eğitimin yanı sıra, helalinden geçim temin etmeyi kolaylaştıracak dünyevi eğitim de önemlidir. Çünkü kişi kendi emeği ile, kendi alın teri ile kazanmaya başlamadan önce bu eğitimi almak durumundadır. Çocuklarımızın kaliteli bir meslek sahibi olmaları için onlara bu konuda gereken desteği vermeliyiz.
Yaşları geldiğinde çocuklarımızı evlendirmek de bizim imtihanlarımızdan birisidir. Bununla beraber, sadece evlenmiş olmaları için onları mutsuz olacakları evliliklere zorlamayalım. Onlara nasihat ederek, yol göstererek, evlenecekleri kişinin hangi değerlere riayet etmesi gerektiğini anlatalım. Unutmayalım ki, sizin sevgi ve merhametiniz çocuklarınızın ufkunu açacaktır. Rabbim hepimizi çocuklarıyla olan imtihanını kazanabilenlerden eylesin.


Duyurular :
1. Toplu Sabah Namazı bu hafta Pazar (20.11.2016 tarihinde) Aziziye Cami’nde kılınacaktır. Güneşin doğuşundan yarım saat önce namaza başlanacaktır. Lütfen katılmaya özen gösterelim.

2. Yine Oster Tatilinde Bosna Gezisi ve ayrıca Kudüs Gezisi düzenlenecektir. Gitmek isteyen kardeşlerimiz Karl-Marx-Straße’deki Hilal Reisen’den bilgi alabilirler.


[1] Enfâl suresi, 8:28
[2] Muslim, İmaret, 24, H. No: 1829/1

PDF Hutbe: Çocuklarımızla imtihanımız