Başörtüsü yasağı artık tarihe karışmalı

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Federal Anayasa Mahkemesi’nin anaokullarındaki eğitimcilerin başörtüsü takması ile ilgili 18 Ekim 2016 tarihli kararı münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Anayasa Mahkemesi’nin son kararı temel inanç özgürlüğünü güçlendiren bir adım olmuştur. Ayrıca siyasette ve toplumda hâkim İslam düşmanı tutuma gereken cevabı vermiştir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federal Anayasa Mahkemesi’nin, daha önce Müslüman öğretmenlerin başörtüsü takabilmesi yönünde vermiş olduğu haklı kararı devam ettirerek anaokulu eğitimcileri için de yerinde bir karara varması bizleri son derece memnun etmiştir. Müslüman kadınlar için, en üst dereceli yargı organından gelen bu sevindirici haber eşit muamele ve özellikle de iş hayatı bağlamında çok önemlidir. Mahkeme aynı zamanda İslami bir gereklilik olarak takılan başörtüsünün Almanya’da sıra dışı değil, bilakis günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir mefhum olduğu tespitinde bulunarak topluma etki edebilecek yönlendirmelerde bulunmaktadır. Yani başörtüsü Anayasa Mahkemesi’ne göre de çoğulcu bir toplumun göstergesi niteliğindedir.

Başörtüsü yasakları hukuk maskesi altında yapılan siyasi hesaplardan öteye bir anlam taşımamaktadır. ‘Yanlış hesap Bağdat’tan geri döner.’ diye bir söz vardır. Başörtüsü üzerinden yapılan bu hesaplar da özgürlükçü demokratik anayasamız tarafından geri döndürülmektedir. Devletin inanç-dünya görüşü tarafsızlığı ilkesi çerçevesinde başörtüsü yasağını savunanlara Anayasa Mahkemesi güzel bir cevap vermiştir: Tarafsızlık ilkesine uygun olan, dinin gizlenmesi değil, çeşitliliklerin görünür olmasıdır. Bizim önceden beri fikrimiz bu yöndedir, Federal Anayasa Mahkemesi de böyle düşünmektedir.

Bahsi geçen bu son davada istisnasız bütün duruşmalarda davacının aleyhine karar verilmiş olması da yargıçların kamuoyundaki sağ popülist tartışmalardan oldukça etkilendiklerini göstermektedir. Federal Anayasa Mahkemesi’nin bu tartışmalardan etkilenmemiş olduğunu görmek de en az kararın kendisi kadar sevindiricidir. Bu karar başörtüsü yasağı uygulamasının hâlen yürürlükte olduğu eyaletlere de politikalarını gözden geçirme fırsatı sunmaktadır.”