Hutbe: Mazlumlar Kan Ağlarken

Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesinde, Peygamber efendimizi tarif ederken; “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.“ diye buyurmaktadır. Yine Kuran-ı Azimüşşanda, Rasulullah (s.a.v.)’e hitaben, “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”[1] denilmiştir. Efendimizin alemleri kuşatacak derecede sahip olmuş olduğu bu rahmet kaynaklı merhamet ahlakı, esasında tüm insanlara örnek teşkil etmektedir. Çünkü Rasulullah, inananlar ve hatta tüm insanlar için ‘en güzel örnektir’.[2] İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş tüm önem arz eden simaları arasında, Hz. Muhammed (s.a.v) yaratılmışlara yönelik merhamet ve şefkatiyle öne çıkmakta ve abidevi bir şahsiyet olarak kabul görmektedir. Bu vesileyle, hafta sonu icra edeceğimiz mevlid kandilimizin, Peygamberimizin ahlakını hatırlamamıza vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Değerli Müslümanlar!
İnsan denen varlık, esasında diğer yaratılmışlar içerisinde en şerefli varlıktır. Diğer beşeri unsurlardan ayrılan en önemli vasfı, kendisine Hak Teala tarafından bahşedilmiş olan iradesidir. İradesini Allah’ın rızasına uygun olarak tecelli ettirenler meleklerden dahi üstün olurken, Rabbimizin razı olmayacağı söylem ve eylemlerde bulunanlar ise hem kendilerine hem de çevrelerine zarar vermektedir. Peygamberler vasıtasıyla bizlere gösterilmiş olan dosdoğru yoldan sapıp, kendi nefislerine zulmedenler hem dünyalarını hem de ahiretlerini berbat etmektedirler.

Aziz Kardeşlerim!
Günümüzde, basın ve yayın vasıtasıyla başta Halep ve Arakan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda, insanların birbirlerine reva gördükleri adaletsizlik ve zulme tanık olmaktayız. Öldürülen ve işkence gören insanlar, tecavüze uğrayan kadınlar, bebek ve çocukların cansız bedenleri sürekli ekranlarda. Vicdan sahiplerinin yüreği kan ağlamakta, izan sahipleri ise insanlığın tepkisizliğine yönelik olarak şaşkınlık yaşamakta. Modern çağda, dünyanın orta yerinde bunlar yaşanabilmekte! Diğer taraftan bizlere, eski çağlara göre insanlığın gelişmiş ve kalkınmış olduğu propagandası yapılmaktadır. Hayır kardeşlerim. İnsanlık, geçmişte yaşanılan acı tecrübelerden ders çıkarmamış. Zulme sessiz kalmanın, zulmün kendisi kadar yanlış olduğunu anlayamamıştır! Tepkisizlik ile, her türlü adaletsizlik ve zulme ortak olunduğunu öğrenememiştir.

Muhterem Müslümanlar!
Bizler bu adaletsizlik ve haksızlıklara razı olamayız. Bunları yapanları insan olarak kabul etmemiz mümkün olamaz. İnsan onuruna yakışmayan bu muameleleri yapanları kınar ve lanetleriz. Fiziki olarak mazlum kardeşlerimize ulaşamasak bile, mazlumların yanında olduğumuzu ifade ederiz. Bundan dolayı da, teşkilat olarak özelde Halep ve Arakanda, genelde tüm İslam coğrafyasında şehit edilen Müslüman kardeşlerimiz için Cuma namazının farzını eda ettikten sonra gıyabi cenaze namazı kılacağız. Pazar günüde, sabah namazı sonrasında toplu dua yapılacaktır. Ancak şunu önemle belirtmeliyiz ki, biz Müslümanlar sadece öldürülen din kardeşlerimiz için üzülmüyoruz. Merhamet ve şefkati tüm alemleri kuşatan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmeti olarak, hüznümüz tüm insanlığa şamildir. Allah zalimleri ıslah eylesin! Ahiret inancı olan herkes bilmektedir ki, insanlar yarın mahşerde sadece yapmış oldukları zalimliklerden değil, zulme karşı tepkisizliğinden de hesaba çekilecektir. Rabbimizden niyazımız, bize iki cihanda da adaletinden ziyade merhametiyle muamele buyursun!

[1] Enbiya, 21/107
[2] Ahzab, 33/21


Duyurular:

  1. Bütün Cemiyetlerimizde bugün Cuma Namazı sonrası Myanmar, Halep ve diğer zulüm altındaki islam coğrafyasındaki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacaktır.
    Pazar günü ise genç-yaşlı, kadın-erkek bütün cemaatimizin katılımıyla sabah namazı sonrası Myanmar ve Halep’teki kardeşlerimiz için toplu dua yapılacaktır.
  2. Toplu Sabah Namazı bu hafta Pazar (11.12.2016 tarihinde) Gazi Osman Paşa Cami’nde kılınacaktır. Güneşin doğuşundan yarım saat önce namaza başlanacaktır. Lütfen katılmaya özen gösterelim.
  3. Berlin’de dini, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organize ve koordine edildiği Berlin bölge ve eğitim merkezi projesi “İNFAK 2017” kampanyasına dahil edilmiştir. Kalıcı ve gelecek nesiller için tüm cemaatinizi bu hayırlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Cuma namazı çıkışı infak zarfları dağıtılacaktır. Tüm hayırlarımızın makbul olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.