AİHM’nin yüzme dersi kararı normların ve yaşam tarzının dayatılmasıdır

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Müslüman bir kız öğrencinin karma yüzme dersine katılması ile alakalı vermiş olduğu karar münasebeti ile bir açıklama yaptı. “AİHM’nin bu kararı, uzun süreden beri aslında meselenin hukukun gereğini yapmak değil, Müslümanları hizaya getirmek olduğunu gösteriyor.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı ile, yabancı öğrencilerin entegrasyonu gibi soyut bir ‘devlet çıkarı’ meselesini temel bir anayasal normun önüne almıştır. İlgili aile inanç özgürlüğü hakkını dayanak olarak sunabiliyor ve karma yüzme eğitiminin temel inanç esaslarına aykırı olduğunu delillendirebiliyorken, Strazburg’daki hâkimler bu anayasal hakkı kabul edilemez bir şekilde engellemişlerdir.

Hâkimler bu bağlamda yüzme derslerine katılmanın Müslüman kız öğrencilerin entegrasyonunu ne derece teşvik ettiğini dahi inandırıcı bir biçimde temellendirememektedir. Burada hangi gelenek ve değerlerin aktarıldığını hükmün gerekçesinden çıkarmak mümkün değildir. Anayasal hakları bile dikkate almamalarından da anlaşılacağı üzere, hâkimler yaygın olan zihnî yaklaşımlardan ve tek taraflı popülist entegrasyon tartışmalarından oldukça etkilenmişlerdir.

Sonuç olarak bu kararla birlikte hukukun uygulanmasından ziyade Müslümanların hizaya getirilmesi çabası söz konusudur. Aslında mesele entegrasyon da değil, normların ve yaşam tarzının dayatılmasıdır. Bu da hâliyle temel demokrasi ilkelerine aykırıdır ve çoğulcu toplum idealini baltalamaktadır.”