Hutbe: Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Muhterem Müslümanlar!
Tesettür kısaca, bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadının örtmesi gereken yerlerini, yani avret mahallerini bir elbise ile örtmesi demektir. Tesettürün nasıl olacağı Kur’an ve sünnette açıkça belirlenmiştir ve tesettürün şekilden ziyade ruhuna vurgu yapılmıştır. Mesela kimi örtü ve elbiseler, örtülmesi gereken yerleri tam olarak örtmemekte, vücut hatlarını ortaya koymaktadır. Görünürdeki bu tür elbiselerin tesettürün ruhu ile hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla bu elbiseler aslında elbise değildirler.

Elbise hususunda genellikle hanımlar için önemli uyarılar olmakla birlikte, aynı uyarılar erkekler için de geçerlidir. Mesela Ahzâb suresinde, “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur.”[1]buyurulurken, Nûr suresinde erkekler için özel bir uyarı yapılmaktadır: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir.”[2]

Aziz Müslümanlar!
Görülüyor ki, tesettür konusunda sadece kadınlar için değil, aynı zamanda erkekler için de uyarılar vardır. Temel tesettür kuralları şöyle sıralanabilir:
1- Kadının kıyafeti; genel olarak (el ve yüz dışında) bütün vücudun örtülmesi şeklinde olur. Giyilen örtü; saçları da içine alacak şekilde bütün vücudu kapamalıdır. Erkekler için bu sınırlar daha geniş olmakla birlikte toplumdaki edep kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
2- Kıyafetler dar olmamalı, vücut hatlarını veya rengini göstermemelidir. Bu hususta şu hadîs-i şerif hassaten kadınları uyarmaktadır. Ama aynı durum elbette erkekler için de geçerlidir: “Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, bir gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ, ince bir elbise ile Resûlullah’ın huzuruna girmişti. Peygamber Efendimiz ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: ‘Ey Esmâ! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.’ Efendimiz bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti.” Ayrıca, Peygamber Efendimiz bir başka hadiste, yine kadınlardan misal vererek, “Giyinmiş fakat aslında çıplaktırlar.” dedikten sonra, vücutlarını belli edecek elbise giyerek, bu elbiselerle erkekleri meylettirmek için cazibeli yürüyen kadınların cehennem ehli olacaklarını bildirmektedir.[4] Bu tarif kuşkusuz erkekleri de içine almaktadır.
3- Erkek giydiğinde erkek olduğu, kadın giydiğinde de kadın olduğu belli olmayacak kıyafetler giymemelidir.
4- Elbiseler yere sürülecek kadar çok uzun olmamalıdır. Bu anlamda elbisenin temizliği de çok önemlidir.
5- Elbisenin modasından veya markasından ziyade tesettüre uygunluğu, bununla birlikte soğuğa ya da sıcağa karşı koruyuculuğu dikkate alınmalıdır.

Unutmayalım! Bizler Müslümanız ve Müslüman’a yakışır kıyafetlerle dolaşmalıyız.


Duyurular:

1. Toplu Sabah Namazı bu hafta Pazar (05.02.2017 tarihinde) Emir Sultan Cami’de kılınacaktır. Güneşin doğuşundan yarım saat önce namaza başlanacaktır.
2. Millî Görüş Berlin Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu Balkanlar’daki Osmanlı izlerine tarihi ve manevi yolculuk mahiyetindeki Bosna gezisi dördüncü ayda yapılacaktır. 10.04.2017 ve 15.04.2017 tarihleri arasındaki bu ziyaret 300€‘dur. Ayrıntılı bilgi için Karl-Marx-Straße’deki Hilal Reisen’e baş vurabilirsiniz.
3. 2017 yılının Hac kayıtları devam etmektedir. Hac kayıtlarında lütfen acele edelim; geç kalan adayların yedeğe düşme ihtimalleri vardır.
4. Berlin’de dini, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organize ve koordine edildiği Berlin bölge ve eğitim merkezi projesi “İNFAK 2017” kampanyasına dahil edilmiştir. Kalıcı ve gelecek nesiller için tüm
cemaatinizi bu hayırlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Cuma namazı çıkışı infak zarfları dağıtılacaktır. Eğer zarf ulaşmadıysa görevli arkadaşlara da teslim edebilirler. Tüm hayırlarımızın makbul olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.


[1] Ahzâb suresi, 33:59
[2] Nûr suresi, 24:30
[3] Ebû Dâvûd, Libas, 85; H. No: 4104
[4] Muslim, Libas, 190; H. No: 2128

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.