Hutbe: Bu Teşkilatta Görev Yapmak

Değerli Müminler!
İnsan doğduğu andan itibaren mutlaka bir yerlere mensup ve üye olur. Bir aileye, bir mahalleye üye olduğu gibi kendi iradesi ile bir spor kulübüne, bir köy derneğine veya İslami bir teşkilata da üye olabilir. Kendisinden bir parça olarak gördüğü bu kurumun başarısı için ter döker, canla başla çalışır. Bugün burada bulunmamız bizim de bir yere, yani bu teşkilata uzaktan veya yakından bir bağımızın olduğunu gösterir.

Aziz Kardeşlerim!
Peki, sadece haftada bir defa cuma namazına gelmekle veya üye aidatı vermekle bu teşkilatın, bu caminin bizden beklediği görevi yerine getirmiş oluyor muyuz?

İnsanların doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı, hayır ile şerri, hak ile batılı birbirinden ayırt etmekte zorlandığı, hak ve hukuktan uzaklaştığı, genelde adaletin değil, güçlünün yanında yer aldığı, insanlığın kurtuluşu için yapılan çalışımların azaldığı böyle bir dönemde şükürler olsun ki, “İslam Toplumu Millî Görüş” teşkilatımız var.

Yine şükürler olsun ki, temelinde Kur’an ve sünnet olan, ümmet bilinciyle hareket eden, gönlünden mazlum ve mağdurları hiç düşürmeyen, her zaman ve her yerde korkmadan hakkı haykıran, 40 yıldır bulunduğu ülkelerde barış ve huzura katkı veren ve bu yolda projeler geliştiren bir teşkilata sahibiz.

Muhterem Müslümanlar!
İşte bu teşkilat, Âl-i İmrân suresinin 104. ayetindeki, “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.”[1] emrine ittiba ve sonunda da ayetin devamı olan: “İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” sırrına erme mücadelesindedir.

Değerli Kardeşlerim!
Bir mücadele olan bu hayatta kurumsal mücadele çok önemlidir. Allah’ın resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) henüz peygamberlik gelmeden önce, genç yaşında, Hilfu’l Fudûl diye bilinen erdemliler ittifakına katılmış, adalet mücadelesini o şekilde yürütmüştü: “Ben Abdullah ibnu Ced’an’ın evinde yapılan bir antlaşmada hazır bulundum. Böyle bir toplantıda hazır bulunmam benim için kırmızı develere sahip olmamdan daha sevimlidir. İslam’da da böyle bir antlaşmaya davet edilsem yine icabet ederim.”[2]

Değerli Kardeşlerim!
Bu ülkelerde İslam’ın ve Müslümanların varlığının sürmesi, İslami bilincin gelecek nesillere aktarılması, İslami kimlik ve bilincin yetişmesi için teşkilat içinde yer almamız zaruridir. Herkes başkan olamaz ama çoluk çocuğumuzla, eşimizle herkes bir yerde bir görev yapabilir. En azından yarının teşkilatçılarını yetiştirecek infak kampanyamızı destekleyebilirsiniz. Böylelikle, Rabbimizin bize yüklemiş olduğu iyiliği emredip kötülükten menetme sorumluluğunu yerine getirme yolunda hareket etmiş oluruz.

Allah Teâlâ bizleri bilinçli Müslümanlar kılsın, bizleri İslam’a ve Müslümanlara hizmette daim eylesin.

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:104
[2] Ahmed b. Hanbel, I,190, 193


Duyurular:

  1. Toplu Sabah Namazı bu hafta Pazar (26.02.2017 tarihinde) Gazi Osman Paşa Cami’nde kılınacaktır. Güneşin doğuşundan yarım saat önce namaza başlanacaktır.
  2. 2017 yılının Hac kayıtları devam etmektedir. Hac kayıtlarında lütfen acele edelim; geç kalan adayların yedeğe düşme ihtimalleri vardır.
  3. Ayrıca Ramazan ve Ostern umresi kayıtları da devam etmektedir.
  4. Millî Görüş Berlin Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu Balkanlar’daki Osmanlı izlerine tarihi ve manevi yolculuk mahiyetindeki Bosna gezisi dördüncü ayda yapılacaktır. 10.04.2017 ve 15.04.2017 tarihleri arasındaki bu ziyaret 300€‘dur. Ayrıntılı bilgi için Karl-Marx-Straße’deki Hilal Reisen’e baş vurabilirsiniz.
  5. Bu Cumartesi (25.02.2017), saat 19.00’da Bölge salonunda (Kottbussedamm 75), İslam Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu “İslam’da Din Algısı” konulu bir konferans verilecektir. İslam Araştırmacısı ve Din Pedagojisi Uzmanı Dr. Ali Özgür Özdil’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Almanca ve ücretsizdir. Bay, bayan herkes davetlidir.

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.