Hutbe: Üç Aylar ve Regaip Gecesi

Muhterem Müminler!
“Üç aylar” diye bildiğimiz ayların ilki olan recep ayı önümüzdeki çarşamba günü başlayacaktır. Hemen arkasından perşembe gününün akşamı da Regaip Kandili’dir. Rivayet edilir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üç aylarla girerken, “Allahım, recep ve şaban ayında bize bereket ver ve bizi ramazan ayına ulaştır.”[1] diye dua etmiştir. Dolayısıyla biz de özellikle bu ayların kendimize, ailemize ve bütün Müslümanlara bereket getirmesi için dua edelim. Bu ayların bereketlenmesi için sâlih ameller işleyelim. Bereketi elbette ki Allah bahşedecektir. Bizlere düşen ise sâlih amellerle o berekete ulaşma gayreti göstermektir.

Değerli Kardeşlerim!
Recep ayı Rabbimiz’in haram diye yazdığı, içinde savaşların, kötülüklerin hiçbir şekilde yapılmamasını istediği bir aydır. Bu ayı daha çok ibadet ile değerlendirelim ki, bereketlenmiş olsun.

Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan ramazan ayına hazırlanmanın en iyi yolu, hatalarımız ve günahlarımız için tövbe etmektir. Bu ayları namaz ile, Rabbimiz’i zikir ile, özellikle de tevhidi anlatan İhlas suresini okuyarak, manasını tefekkür ederek ihya edelim.

Kıymetli Müslümanlar!
Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili’dir. Geleneksel olarak bu gecede camilere gelir, farz namazdan sonra sünnet ve diğer nafile namazlarımızı kılar, Rabbimiz’den mağfiret dileriz.

Bizler hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayız. Elbette ki, endişe ederiz, kaygılanırız ama Allah’ın rahmetinden ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Ümitsiz olmamak, Rabbimiz’in rahmetinin bize ulaşacağından emin olmak bizim görevimizdir. Zira Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey kendi nefisleri aleyhine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahlarınızı bağışlar. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[2]

Değerli Müslümanlar!
Rabbimiz’in rahmeti ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. İşte her şeyi kuşatan rahmeti aramak bizim vazifemizdir. Rabbimiz nasıl merhametli ise, bizler de diğer insanlara ve canlılara karşı aynı şekilde merhametli olmakla yükümlüyüz. Peygamber Efendimiz’in ifade buyurduğu gibi, “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” Rahmet ayları dediğimiz bu aylarda Rabbimiz’in en güzel sıfatlarından birisi olan rahmet sıfatına biz de gereği gibi sahip olalım. Bu aylarda oruç tutalım, nafile namazlar kılalım, zikirlerimizi arttıralım, sadaka verelim. Peygamber Efendimiz’in ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu bu mübarek üç ayları biz de değerlendirelim! Bu günleri fırsat bilip en güzel şekilde kulluk vazifelerimizi yerine getirelim.

Muhterem Cemaat!
Önümüzdeki şaban ayı da ihmal edilmemesi gereken bir aydır. Üsâme bin Zeyd (r.a.) Peygamberimiz’den şunu nakletmiştir: “Peygamber (s.a.v.)’e, ‘Yâ Resûlallah! Ben senin hiçbir ayda şaban ayında tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim?” dedim. Bunun üzerine Allah resulü, ‘Bu ay recep ile ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbi’ne yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbim’e arz edilmesini isterim.’ buyurdu.”[3]

Bütün bu nedenlerle, kulluk görevlerimizin arttığı, büyüklerimizin ve yakınlarımızın ziyaretini çoğalttığımız, kimsesizlere yardım elini uzattığımız bu aylar mübarek olsun.

[1] Ahmed bin Handel, Müsned, 1/259
[2] Zumer suresi, 39:53
[3] Neseî, Savm 268. H. No: 2357


Duyurular:

  1. Toplu Sabah Namazı bu hafta Pazar (26.03.2017 tarihinde) Spandau Yeni Cami’de kılınacaktır. Güneşin doğuşundan yarım saat önce namaza başlanacaktır.
  2. Kudüs gezisi için kayılatlar 3. ayın 27’sine kadar devam etmektedir.
  3. Ayrıca Hac ve Ramazan umresi kayıtları da devam etmektedir. Hac kaydı için son gün 4. ayın 15’idir.

Hutbe indir.