Referandum sonrası uyum tartışmaları – Türklere ve Müslümanlara saldırılarda büyük artış var

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Avrupa’nın farklı yerlerinde cami cemiyetlerine yapılan saldırılar münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Türkiye kökenli seçmenlerin yurt dışında referandum sürecindeki tutumlarına dair yürütülen tartışmalar düşmanca bir atmosferin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Türklere ve Müslümanlara ait müesseselere yapılan saldırılarda artış görülmektedir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye anayasasında değişiklik öngören referandum sürecinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy tercihleri, bazı siyasiler tarafından uyum tartışması başlatmak maksadıyla kötüye kullanılmaktadır. Söz konusu siyasiler ortada hiçbir gerekçe yokken çifte vatandaşlığı sorunsallaştırmakta, Türkiye kökenli vatandaşları Avrupa değerlerine aidiyeti tekrardan benimsemeye davet etmekte, hatta ülkeyi terk etme çağrısında bulunmaktadır.

Kullanılan bu dil düşmanca bir atmosfer oluşturmakta ve toplumsal huzuru zedelemektedir. Referandum sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Müslümanlara ait müesseselere yapılan saldırılarda büyük artış yaşanmıştır. Hemen hemen her gün Müslümanlara ait binalara gamalı haç sembolleri çizilmekte, insanlar sokak ortasında hakarete, hatta fiilî saldırıya uğramaktadır. Emniyet birimlerinin bu eylemleri mümkün olan en kısa zamanda aydınlatması gerekmektedir.

IGMG bütün mensuplarını ve cami cemiyetlerini sükûneti muhafaza etmeye ve kışkırtmalara kapılmamaya davet etmektedir. Biliyoruz ki bu eylemleri gerçekleştirenler azınlıktadır. Yine biliyoruz ki, suni gündem malzemesi olarak kullanılan ve hiçbir sağlam dayanağı bulunmayan bu tartışmalar belli cenahlarda yuvalanmış belli politikacılar tarafından servis edilmektedir ve dikkate almaya değer değildir.”