Hutbe: Siz, Müslüman Komşu Musunuz?

Muhterem Müslümanlar!
Komşuluk, beşerî hayatın idamesi için kaçınılmaz olan toplumsal ilişkilerimizin en önemli noktalarından biridir. Hayatımızı maddi ve manevi boyutlarıyla sürdürmek için toplumlar kurar, varlığımızın gereği olan ihtiyaçlarımızın temini için bir araya gelir ve birbirine yakın yaşam alanları inşa ederiz. Birbirlerine yakın yerlerde yaşayan insanların arasındaki sosyal ilişkinin adına ise komşuluk denir.

Aziz Müslümanlar!
Diğer toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen dinimiz, bizlere komşuluk gibi gayet önemli, sosyal bir bağ hakkında da mühim düsturlar ve davranış biçimleri emretmektedir. Hutbemizin başında okuduğumuz, Nisâ suresinin 36. âyet-i kerîmesinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve sahip olduğunuz kimselere iyi davranın. Allah kendini beğenip böbürlenenleri elbette sevmez.”

Mezkur âyet-i kerîme bizlere dokuz sınıf insana özellikle iyi davranılması gerektiğini bildirilmektedir. Bunlardan ikisi, yakın ve uzak olmak üzere komşularımızdır. Bazı müfessirlere göre “yakın komşular” dan kasıt akraba olan komşular, uzak komşulardan maksat ise akraba olmayan komşularımızdır.[1]
Bazı kaynaklarda akraba olan komşu ile yabancı komşu arasında veya Müslüman olan komşu ile gayrimüslim bir komşu arasında derece farkı yapılsa da[2] değişmeyen ortak bir husus vardır ki o da Müslüman’ın her türlü komşusuna karşı iyiliksever olmasıdır, onlara kesinlikle zarar vermemesidir. Rivayete göre sahabenin önde gelenlerinden biri olan Abdullah b. Amr b. Âs (r.a.) bir defasında koyun kestirmiş ve bundan Yahudi olan komşusuna da ikram etmiştir.[3]

Aziz Cemaat!
Elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimse olarak tarif edilen Müslüman,[4] elbette komşusunun da kendisinden emin olduğu bir kişi olacaktır. Onun da ötesinde elinden geldiği kadar komşusunun hakkına riayet edecek, ihtiyaç anında yardımına koşacak, komşusuna zarar verecek her türlü davranıştan uzak duracak ve daima Hz. Peygamber (s.a.v.)’in komşu hakkıyla ilgili şu sözlerini hatırlayacaktır: “Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi/iyi ilişki kurmamı o denli tavsiye etti ki, onu bana mirasçı kılacak zannettim.”[5]

Her ne kadar yaşadığımız çağda bireysellik iyice hissedilir boyutlara ulaşmış ve çevremize karşı olan hassasiyetler zayıflamış olsa da, komşu hukukuna riayet etmek, diğer haklarda olduğu gibi Müslümanların öncelikli ve değişmez vazifelerindendir. Özellikle yaşadığımız toplumda sözünün yanında özü ve davranışlarıyla Müslümanlığı tebliğ ve temsil eden bizlere, Müslüman olsun gayrimüslim olsun, herkese, her zaman iyi, emin ve yardımsever birer komşu olma gibi ciddi bir görev düşmektedir.

Komşularımız, yanlarında Müslüman bir komşu olmasından dolayı sevinebilmeli, acil ve diğer sosyal ihtiyaçlarında öncelikli olarak işte o “Müslüman komşu”yu tercih etmelidir. Bunu temin edecek olan ise biz Müslümanlardan başkası değildir.

[1] Bkz. Tefsîru’t-Taberî, VIII, s. 337-340.
[2] Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, s. 543.
[3] Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s. 52.
[4] Sünen-i Tirmizî, Hadis No.: 2627.
[5] Müslim, Birr, Hadis No. 2624-25.


Duyurular:

  1. Hasene yardım kuruluşumuzun “Gönlünü ve sofranı aç” sloganı ile başlatmış olduğu kumanya kampanyamız 05Mayısa kadar devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında altı kişilik bir ailenin bir ay boyunca iftar ve sahur sofralarına misafir olmak, dua almak ve kulluğun hazzını tatmak isteyen müslüman kardeşlerimizin 50€ luk kumanya ile kampanyamıza destek vermeleri için kumanya zarflarımızı alıp eş,dost ve tanıdıklarımızında katkı sunmalarına vesile olmanızı rica ederiz.
  2. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazanı şerifi Kâbe-i muazzama ve Mescidi nebevide yaşamak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. 26Mayıs ile 27 Haziran tarihleri arasında Ramazan umresi yapmak isteyenlerin Karl-Marx str 15 adresinde bulunan Hilal Reisene müracaat etmeleri gerekmektedir.
  3. 2017 Hacc mevsiminde kutsal topraklara gitmek Kâbeye yüz sürmek ve doya doya Hacc menasikini ifa etmek isteyenler için son günlerdeyiz. Hacc görevini ifa etme niyetinde olanlar çok acilen Hilal Reinene müracaat etmeliler. Hilal Reisen Karl-Marx str 15 Neukölln Berlin
  4. Bu hafta, Mevlana Camii’nde 30 Nisan’da, Hacı Bayram Camii’nde 29-30 Nisan arasında ve Ayasofya Camii’nde 29 Nisan – 1 Mayıs arasında cami kermesleri olacaktır.

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.