Yasalarımız anayasada yer alır, bulvar gazetelerinde değil

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş sözde “öncü kültür” (Alm. Leitkultur) hakkında İçişleri Bakanı Thomas de Maizière tarafından söylenen ifadeler münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Toplumumuz, bulvar gazetelerinde formüle edilen kurallarla değil de özgürlükçü demokratik anayasamızda yer alan değerlerle şekillendiği için güçlüdür.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanı Thomas de Maizière tarafından ortaya atılan tezler, önceden beri sürdürülegelen ‘öncü kültür’ tartışmalarında yeni bir dip noktayı işaret etmektedir. Toplumumuz bulvar gazetelerinde formüle edilen kurallarla değil, anayasamızda yer alan değerlerle şekillenmektedir. Bu değerlerden biri de özgürlükçülüktür. Bu değer, her bir ferdin kendi kişiliğini şekillendirme hakkını temin etmektedir.

Almanya altmış yılı aşkın süredir, her geçen gün daha da çeşitli yaşam tarzlarının yer aldığı bir göç ülkesi durumundadır. Bu çok çeşitli unsurlara sahip toplumumuzun birlikteliğini öncü kültür değil, herkesin bireysel özgürlüğüne saygı gösterilmesi temin eder. Toplumumuz, formüle edilerek kendisine dayatılan öncü kültürü üstüne sahiplenmeyecek güçte ve bilinçtedir.

Bir içişleri bakanının bir bulvar gazetesinde yer alan ‘Biz burka değiliz.’ manşetini benimsemesi oldukça üzücüdür. Bu manşet aynı zamanda geçtiğimiz günlerde parlamentoda gereksiz yere çıkarılan burka yasağının âdeta resimleşmiş hâlidir. Hiçbir somut örneği bulunmayan bir durum için yasaklar çıkarmak ne egemenlik ne de öz değerlere güven ile açıklanabilecek bir durumdur.”