Hutbe: Ramazan ve Oruç

Muhterem Müslümanlar!

Recep ve şaban ayını geride bıraktık. Rahmet ve bereket ayı olan, manevi yoğunluğun zirveye çıktığı ramazan ayına giriyoruz. Bu ayda, ramazan ayının en büyük hediyesi ve İslam’ın beş büyük farzından biri olan oruç ibadetini eda edeceğiz.

Oruç, üstün fazilet ve sonsuz bereketleri içinde taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) oruç hakkında, “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa gelmiş-geçmiş günahları affolunur.[1] buyurmuştur. Bir hadîs-i kudside ise Rabbimiz’in, “Oruç benim içindir; onun karşılığını da ben veririm.[2] dediği ifade edilir. Bu ayda, Müslüman oruç tutarak, kendini hem maddi hem de manevi olarak temizlemiş olur.

Kıymetli Kardeşlerim!

O hâlde neler yapmalıyız? Öncelikle bir durum tespiti yapmalıyız. Geçtiğimiz ramazan ayından bu ana kadar geçen zaman içindeki hâl ve gidişatımız daha iyi bir durumda mıdır, yoksa zararda mıyız? diye kendi hâlimizi gözden geçirmeliyiz. Çünkü ramazan bizlere terbiye olmamız için, eğitilmemiz için, kendimize gelmemiz için lütfedilmiştir. Bu ay doğru yolu bulmakta bizlere çok şey kazandıran bir ay olacaktır.

Ramazan, oruç ve takva mevsimidir. En makbul ve en faziletli oruç ramazan orucudur. Orucun amacı takvadır, Allah korkusunun gönülde ve hayatta kökleşmesidir. Bu yüzden de orucun ecri büyüktür. Oruçlunun mükâfatı ile ilgili çok büyük müjdeler vardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) az önce aktardığımız gibi, bize tüm günahlarımızın bağışlanacağı müjdesini vermiştir.

Ramazanın onca hikmeti arasında, en güzel örnek olarak nefis terbiyesini sayabiliriz. Nefis terbiyesi, nefsi besleyen yemeye, içmeye, kötü ve gereksiz söze karşı çıkmakla olur. Bunlar bizi günahlardan da uzaklaştırır, günahtan uzak durma irademizi güçlendirir.

Muhterem Cemaat!

Ramazan ayında aile, akraba, dost ve cemaat bağlarımızı pekiştirelim. Bu ramazanda kimse birbirine küs ve kırgın kalmasın. İnsanların güzel yanlarını dile getirelim, ailemize sevgi ve ilgiyle yaklaşalım. Güzel sözlerde, duygularımızı ifade eden davranışlarda bulunalım. Sokakta yanından geçtiğimiz insanlara bir tebessüm hediye edelim. Yeryüzünde yardıma muhtaç olan kardeşlerimize maddi ve manevi anlamda destek olalım. İbadetlerimiz için daha çok vakit ayıralım.

Hutbemizin sonunda şu hususlara bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Müslümanlar her şeyden önce, fikren, ruhen ve bedenen temizlenmiş olarak ramazan ayına girmeliler. Oruçlarını dış ve iç şartlarına riayet ederek tutmalılar. Mümkün mertebe cami ve cemaate devam etmeliler. Ellerini ve dillerini boş iş ve sözlerden korumalılar. Fakirlerin hakkı olan zekât, fitre ve diğer sadakalarını mutlaka vermeliler. Vakti müsait olanlar camilerde itikaâfa girmeliler. Ümmetin ve insanlığın barışı ve huzuru için dua etmeli ve Allah’a yalvarmalılar.

Ve en önemlisi Kur’an ayı olan bu ayda Kur’an’ı anlama gayretine girmeliler. Zira, “Ramazan ayı ki, insanlara hidayet rehberi, yol gösterici ve doğruyla yanlışı birbirinden ayıran açıklayıcı belgeler olarak Kur’an o ayda indirilmiştir.”[3]

Rabbim, tuttuğumuz oruçlarıı ve diğer tüm ibadetlerimizi dergâhında kabul buyursun!


Duyuru:

2017 Hac kayıtlarımız 25 Hazirana kadar devam etmektedir.


[1] Buhârî, Savm, 11; H. No: 1901

[2] Nesaî, Savm, 129; H. No: 2218

[3] Bakara suresi, 2:185

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.