Mülteci politikasının temeli sorumluluk olmalıdır

“Dünya üzerindeki mültecilerin durumu gittikçe daha da kötüleşmektedir. Mülteci konumuna düşen insanların sayısı şiddetli çatışmalar, fakirlik ve kıtlık dolayısıyla gün geçtikçe artmaktadır. Refah seviyesi yüksek ülkeler ise bu gelişmeye daha fazla izolasyon ile karşılık vermektedir. Dünya Mülteciler Günü’nde çok kötü bir bilanço ile karşı karşıyayız.

Refah seviyesi yüksek ülkeler kaçış yollarını kapatmak, duvarlar örmek, fakir devletlerin sınırlarını korumaları için yatırım yapmak yerine evrensel insan haklarının korunması için çalışsalardı şüphesiz dünya çok daha yaşanılası bir yer olurdu. Bu bağlamda yasal iltica yollarının açılması, savaş bölgelerine insanların geri yollanmaması ve iltica hakkı arayanların insan onuruna yaraşır şekilde barındırılması suretiyle pozitif örnek olunabilirdi.

Ancak Avrupa Birliği pozitif değil negatif örnek olmayı seçmiştir. Afrika ülkeleri de artık sınır geçişlerini engellemekte ve uyguladıkları bu izolasyon politikasının zengin Avrupa ülkelerinden mülhem olduğunu ifade etmektedirler. Bu utanç verici bir durumdur. Eğer insan hakları hususunda gelecekte de öncü konumda olmak istiyorsak, bunu hak etmek için ilk önce mülteci politikamızı gözden geçirmek durumundayız. Mülteci politikasını şekillendiren unsur korku ve dışlama değil, sorumluluk duygusu olmalıdır.”