2017/1438 Şevval Ayı Hilalinin Tespiti

Din İstişare Kurulumuz, hilal tespitinde esas olan prensiplerimiz muvacehesinde 2017/1438 yılı şevval ayı hilalinin tespiti ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aşağıda belirtilen ilmi verilere ulaşmış ve buna istinaden şu kararı almış bulunmaktadır.

Astronomi ilminin verilerine göre 2017/1438 yılı şevval ayı hilali 24 Haziran 2017/29 Ramazan 1438 Cumartesi günü Greenwich saatiyle 02:29 (Ankara ve Mekke saatiyle 05:29, Köln ve Berlin saatiyle 04:29)’da içtima hâli gerçekleşmiştir. Aynı tarih ve günde Greenwich saatiyle 14:35 (Berlin ve Köln saatiyle 16:35; Ankara ve Mekke saatiyle 17:35)’de rü’yet olmuş ve hilal ilk defa Hint Okyanusundan itibaren görülmeye başlamıştır.

Buna göre: 2017/1438 yılı şevval ayının ve Ramazan Bayramının ilk günü 25.06.2017 Pazar günü olacaktır.

Şevval ayının ve Ramazan bayramının bütün İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan diler, bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ederiz.

Din İstişare Kurulu Adına
Celil Yalınkılıç
İrşad Başkanı

IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) – Hilal Tespitinde Esas Olan Prensiplerimiz

Dinimizde; ramazan orucu, hac, zekât, fıtır sadakası, bayramlar ve kurban gibi, edası yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin zamanlarının belirlenmesinde, kamerî ay takvim sistemi esas alınmıştır. Şu âyet-i kerîme bunun delilidir: “Sana, hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir.” (Bakara suresi, 2:189)

Dinî hükümlere göre kamerî aylar, ayın kavuşum (içtima) durumundan sonra batı ufkunda görülmesi veya güneş battıktan sonra görülebilecek şekilde ufkun üstünde mevcut olduğunun kesin olarak bilinmesiyle başlar. Aynı şekilde hilalin tekrar görülmesiyle sona erer.

Ramazan ayı farz olan orucun tutulacağı aydır. Çünkü Cenâb-ı Hak Kur’an’ında: “Ramazan ayı (…) insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahid olursa artık onu oruçlu geçirsin.” (Bakara suresi, 2:185)

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de: “Hilali görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce bayram yapın. Eğer hilali göremezseniz Şaban ayını otuza tamamlayınız.(Buhârî ve Müslim) buyurmuştur.

Buradan hareketle IGMG’nin hilallerin tespitindeki usulü şu prensiplere dayanmaktadır.

IGMG’nin de aktif üyesi bulunduğu Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyi’nin (ECFR) Mayıs 1999 tarihinde Köln Konferansında, Haziran 2008 tarihinde IGMG Genel Merkezinde yapılan toplantıda ve Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyinin (ECFR) 8-12 Recep 1430/30 Haziran-4 Temmuz 2009 tarihinde yapılan İstanbul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde hilallerin tespitindeki usulümüz şudur:

1- İster çıplak gözle isterse Astronomi ilminin modern rasat metotlarıyla  olsun asıl olan hilalin rü’yeti/görülmesidir.

2- Astronomların hesapla tespit ettikleri kameri aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için, onların bu tespitlerini hilalin güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması halinde gözle görülebilecek şekilde, ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırmaları gerekir ki, bu rü’yete “hükmi rü’yet” denir.

3- Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde hilalin rü’yetinin sabit olması yeterlidir. Yani ihtilaf-ı metalia (hilalin farklı zamanlarda farklı yerlerde görülmesine) itibar edilmez. (Bir yerde görüldüğü zaman diğer yerlerde de görülmüş kabul edilir.)

4- Hilal’in görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:

a) İçtima (kavuşum)’dan sonra ay ile güneşin açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere rü’yet, 7 ile 8 dereceler arasında başlamaktadır. 8 derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.

b) Güneşin batışı anında ayın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda hilalin çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.

Kırmızı: Optik aletlerle görülebilecektir.
Gri: Optik aletlerle tespit edildikten sonra gözle de görülebilecektir.
Mavi: Gözle görülebilecektir.
Yeşil: Gözle tam olarak görülebilecektir.