BAföG burslarındaki bürokrasinin hafifletilmesi gerekiyor

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Üniversiteliler Başkanı Selçuk Çiçek, Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin BAföG bursu alan öğrencilerde geçen seneye oranla %5,5’lik bir azalma olduğunu bildirmesi üzerine bir açıklama yaptı. “BAföG bursu başvurularında ortaya konan bürokratik engeller üniversite eğitimi alacak potansiyel başvuru sahiplerinin gözünü korkutmaktadır. Bu sebeple Almanya çok değerli ve vazgeçilemeyecek bir potansiyeli kaybetmektedir.” diyen Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“BAföG bursu başvuruları bürokratik engellerle doludur. Hiçbir gereği olmayan belgeler talep edilmekte, anlaşılması güç ve çok uzun formlar eşliğinde öğrencilerden karmaşık soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıca burs olarak ödenen miktar üniversite eğitimini finanse etmeye yetmemektedir. Bu nedenle açıklanan oranlarda şaşılacak bir durum yoktur. BAföG ödemelerinde artışa gidilmesi ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması şarttır.

Almanya doğal kaynakları kısıtlı olan bir ülkedir, ancak dünyada teknoloji alanında öncü konumundadır; yenilikçi gücü ve kalitesiyle bütün dünyada parmakla gösterilmektedir. Bununla beraber, hâlihazırdaki konumu muhafaza etmek ve daha ileri bir noktaya taşımak için dünyadaki mevcut teknolojik, toplumsal ve siyasi dönüşümleri özümseyebilecek ve bunlara yön verebilecek çok iyi eğitim almış gençlere ihtiyaç vardır.

Bu sebeple de gençlerimizin eğitim sistemimize entegre olmaları için önlerindeki engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğitimin kapasiteye değil de paraya endeksli olması çok yanlış olur.

Özellikle günümüzde mültecilerin entegrasyonu bağlamında birçok imkân yeterince değerlendirilmemektedir. Eskiden olduğu gibi bugün de oturum iznine sahip mülteciler BAföG bursu başvurusu yapabilmek için en az 15 ay beklemek zorunda kalmaktadır. Gençleri zamanında ve doğru bir şekilde teşvik ederek kazanmak çok daha akıllıca olacaktır. Böylelikle demografik değişimin getirdiği bazı sonuçların önüne geçilebilecek ve farklı kültürlerin etkileşimi için daha fazla alan açılabilecektir. Üniversiteler sadece bilimin değil, karşılıklı alışverişin ve çevre edinmenin de merkezidir, dolayısıyla ne kadar uluslararası bir ortam oluşturulursa o kadar iyi olur.”