Hutbe: Her Canlı Ölümü Tadacaktır

Aziz Kardeşlerim!

Ölüm bu dünyanın değişmez bir gerçeğidir. Nerede olursak olalım, hangi makamda bulunursak bulunalım, bir an gelecek ölüm vaki olacaktır. Zaten, Kur’an’da bu gerçek bizlere bildirilmiştir. Rabbimiz şöyle buyurur: “Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”[1]

Muhterem Müminler!

Ölüm gelecek ise ona bir hazırlık yapmak da gerekmektedir. Müslüman’ın hazırlığı, Rabbine gereği gibi kul olabilmek, bu kulluğu da Allah Resulü (s.a.v.)’in gösterdiği şekilde yerine getirmektir.

Değerli Müslümanlar!

Hz. Ömer (r.a.)’ın oğlu Abdullah ibn Ömer (r.a.) şöyle demiştir:

“Allah Resulü ile birlikteydim. Ensardan birisi gelip Allah Resulü’ne selam verdi ve ‘Ey Allah’ın Resulü, hangi mümin daha üstündür?’ diye sordu. Allah Resulü: ‘Hangisinin ahlakı daha güzel ise o üstündür.’ buyurdu. Sonra  o adam ‘Hangi mümin daha akıllıdır?’ diye sordu. Allah Resulü de: ‘Ölümü en çok hatırlayanlar ve sonrası için en güzel hazırlık yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır.’buyurdu.”[2]

Değerli Kardeşlerim!

Biz Müslümanlar için, cenazeyi İslami usullere göre defnetmek bir sorumluluktur. Nitekim ölen bir Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve kabre gömmek farz-ı kifâyedir. Bu sebeple, bir Müslüman bir yerde vefat etse ve geride malı mülkü kalmayacak olsa dahi, diğer mümin kardeşleri öz imkânlarıyla o cenazeye gereken dinî görevi icra etmek durumundadırlar.

Muhterem Müminler!

Bir cenaze durumunda üzüntü ve acılarına bizzat tanık olduğumuz yakınlarımız, dostlarımız ya da akrabalarımızın mevtasına karşı yapılacak en önemli görev, onu uygun bir şekilde defnetmektir. Bu görev esnasında yapılması mecburi olan hastane, savcılık, konsolosluk, uçak yolculuğu ve defin yerinin belirlenip hazır edilmesi gibi bazen problemli olabilecek birçok iş bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de defin işlerinde acele edilmesi gerektiği hususundaki uyarıları bu tür meselelerin bekletilmeden yapılması gerektiğine işaret eder. Ama, böyle acılı günlerde neyin nasıl yapılacağı ile ilgili bir telaş oluştuğundan dolayı cenaze yardımlaşma dernekleri bu hizmeti Müslümanlar için üstlenmektedir. Böylelikle aramızda akrabalık bulunmasa dahi vefat eden bir kardeşimizin defin masraflarına destek oluyorken, bizlerin vefatında da diğer Müslüman kardeşlerimiz cenazemize destek vermiş oluyorlar. Bu tam anlamıyla bir kardeşlik ve dayanışmadır.

Bu hazırlağa vakitlice başlamak için, eğer IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği UKBA’ya üye değilsek şimdiden üye olmamız, tavsiye edeceğimiz faydalı bir yoldur.

Unutmamak gerekir ki, ölümün yaşı olmadığı gibi zamanı da belli değildir. Ölüm herkesi her an bulabilir. UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği üstlendiği görevi icra etmek için en acılı gününüzde sizlerin yanında hazır bulunacaktır.

Rabbim cümlemize sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin.

[1] Ankebût suresi, 29:57
[2] İbn Mâce, Zühd, H. No: 4259


Hutbeyi indirmek için tıklayınız.