Adil dağıtım yalnızca gıda yardım derneklerinin değil, yardım alanların da sorumluluğudur

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Essen şehrinde bulunan bir gıda yardım derneğinin (Essener Tafel) sadece Alman vatandaşlarına yeni yardım kartı verip ‘yabancılara’ vermeyeceğini açıklamasının ardından sürdürülen tartışmalar münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Gıda yardımının adil bir şekilde gerçekleştirilebilmesi yalnızca yardım derneklerinin değil, aynı zamanda yardım alanların da sorumluluğundadır. Essen’deki gıda yardım derneğine yapılan eleştiriler temelde haklı olmakla birlikte, abartılıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Essener Tafel isimli gıda yardım derneğinin Essen şehirde yaşayan ihtiyaç sahibi herkese eşit bir şekilde gıda yardımı yapma isteğinde olması, prensip olarak takdir edilecek bir durumdur. Neticede ülkemize sonradan gelen insanlarla yerli ihtiyaç sahibi insanlar arasında bir öncelik sırası yoktur. Vatandaşlık durumuna göre insanları ayrıma tabi tutmak da kabul edilemez. Bu noktada belirleyici olan husus köken ülke, etnik veya dinî aidiyet vb. değil; ihtiyaç içerisinde olma hâlidir.

Unutulmamalıdır ki, yardım olarak dağıtılacak gıdaların adaletli bir şekilde paylaştırılması yalnızca gıda yardım derneğinin sorumluluğunda değildir. Yardım alanların da diğer ihtiyaç sahibi insanların haklarına tecavüz etmemeye azami özen göstermeleri gerekir. Herkesin kendi payına düşeni alabilmesi, kimsenin hakkından fazlasını almaması gerektiği hususuna dikkat edilmesi, kul hakkı söz konusu olduğunda çok hassas olunması gerekmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurur: “Yanında fazla yiyeceği olan yiyeceği olmayana versin.”

Essener Tafel gıda yardım derneğine yapılan eleştirilerin, temelde haklı bulmakla birlikte üslup ve sertlik bakımından aşırı olduğunu düşünüyoruz. En başta, orada insanların kamu yararı için gönüllü olarak çalıştıkları ve önemli bir hizmet sundukları göz ardı edilmemelidir. Bir kere bunun hakkı verilmelidir.

Bu bağlamda, her iki taraftan aktörlerle birlikte yapıcı bir tartışma ortamının oluşturulmasında fayda vardır. IGMG uzlaştırıcı pozisyonunda elinden gelen gayreti göstermeye hazırdır. IGMG cemiyetleri hâlihazırda birçok yerde belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının güvenilir partnerleridir. İnsanlarla kültürel ve dinî hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, aynı göz hizasında yapılan doğrudan iletişimin çoğu zaman faydalı neticeleri de beraberinde getirdiği bilinen bir gerçektir. Essen’deki gıda yardım derneğinin herkesi memnun edecek adaletli bir kararla durumu düzelteceğine inancımız tamdır.”