Hutbe: Küçük Hac: Umre

Muhterem Müminler!

Küçük hac adı da verilen umre ibadeti çok önemli bir ibadettir. Umre, Kâbe’yi tavaf ile, Safa ile Merve arasında sa’y etmekten ibarettir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.”[1] buyurmuş ve hac ile umreyi aynı ayetin içerisinde birlikte zikretmiştir. Hem haccın hem de umrenin, sadece Allah rızası için yapılması gereken ibadetler olduğu da beyan edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ise, bu iki ibadetin yerine getirilmesini teşvik ederek şöyle buyurmuştur: “Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrûr (makbul) haccın karşılığı ise, ancak cennettir.”[2]Aynı anlamdaki diğer bir hadîs-i şerif de şöyledir: “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, ya da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.”[3]

Değerli Müminler!

Hac ibadeti yılda bir defa yapılabilirken umre ibadeti yılın birkaç günü hariç her mevsiminde yapılabilir. Umre de hac gibi, hem kişinin kendi adına hem de başkalarının adına vekâleten yapılabilir. Mesela, umreye gidememiş anne ve babalarımızın yerine umre yapabilir veya vekil gönderebiliriz. Sahabeden birisi, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’e, “Babam çok yaşlıdır. Ne hac, ne umre yapabilir, ne de sefere çıkabilir. (Ne emir buyurursunuz?)” diye sorunca, Efendimiz (s.a.v.), “O hâlde  babanın yerine sen haccet ve umre yap!” buyurmuştur.[4]Zamanımızda hac ibadetini eda etmede birçok zorluk olmasına rağmen, umrenin ifası daha kolaydır. Bu sebepledir ki  kardeşlerimiz, başta Beytullah ve Ravza-i Mutahhara olmak üzere diğer mübarek mekânları ziyaret etmek üzere umreyi değerlendirmelidirler. Zira umreye niyet ederek bu hayırlı yola çıkan Müslüman’ın, maddi ve manevi hayatında yeni ufukların açılacağında şüphe yoktur. En önemlisi Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında ziyaret etmiş gibi oluruz. Çünkü Peygamberimiz, “Beni vefatımdan sonra ziyaret eden, hayatımda ziyaret etmiş gibidir.”[5] diyerek misafirlerini müjdelemektedir.

Aziz Kardeşlerim!

Hac ve umre seyahatinde yarım asrı geride bırakmış olan teşkilatımız, son senelerde umre ibadetinin ifasında da üstün başarılar sergilemeye başlamış bulunmaktadır. Bilhassa ilkbahar, yaz ve ramazan ayı umre programlarıyla Resûlullah ve Kâbe âşığı binlerce genç ve yaşlı Müslüman’ı hasretleriyle buluşturmaktadır. İşte tam da bu günlerde yine ilkbahar ve ramazan ayı umre programlarımızla alakalı ilanlarımız kardeşlerimizin bilgilerine arz edilmiştir. Okulların tatil günlerini de fırsata çevirerek çoluk çocuk demeden bütün aile fertleriyle mukaddes ve mübarek toprakları ziyaret için hazırlıklarımızı yapalım. Şayet kendimiz gidemeyecek olsak bile gençlerimizi teşvik etmek suretiyle onları gönderelim. Bundan dolayı da bilhassa gençlerin umre ibadetine yönlendirilmesi ve teşvik edilmesini hem siz ana-babalardan hem de idarecilerimizden beklemekteyiz. Gençlerin mukaddes topraklara gelerek, vahyin indiği, yaşandığı ve yayıldığı coğrafyayı tanımalarına, ezelî ve ebedî önderleri Efendimiz (s.a.v.)’i ziyaret etmelerine vesile olmalarını istiyoruz. İslam tarihinin en önemli olaylarının cereyan ettiği mekânları gezerek, yeni bir bilinç kuşanmış olarak dönmelerine imkân sağlamalıyız. Allah, bütün kardeşlerimize mebrur umreler yapmayı nasip eylesin.

[1] Bakara suresi, 2:196
[2] Buhârî, Umre 1; Müslim, Hac 437
[3] Buhârî, Umre 4; Müslim, Hac 221
[4] Ebû Dâvûd, Menâsik, H. No: 1545
[5] Darakutnî, II, 278


Duyurular

  1. 9 Mart 2018 Cuma akşamı yatsı namazını mütakiben Medine Cami tarafından Milli Görüş ilk Genel başkanlarından Merhum Dr. Zeynel Abidin’i anma günü tertip edilmiştir. Bu programa kadın-erkek tüm cemaatimizi davet ediyoruz.
  2. Müezzininden imamına, vaazından Kuran-ı Kerim tilavetine kadar, gençlerin sunacağı toplu sabah namazı programı 11 Mart Pazar günü Mevlana Cami’ndedir.

Hutbeyi indirmek için tıklayınız.