Hutbe: Recep Ayı ve Regaip Kandili

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır…”[1]

Değerli Kardeşlerim!

İster güneşe göre ister aya göre ayların hesabı yapılsın; hangisini esas alırsanız alın ayların sayısı on ikidir. Araplar, öteden beri hesaplarını kamerî ayları esas olarak yapmışlardır. Ayette buyurulduğu gibi bu aylardan dört tanesi haram yani hürmete, saygıya layık aylardır. İbrâhim ve İsmâil (a.s.) zamanından beri haram aylar olarak kabul edilen bu aylar girince, sonu gelmeyen kanlı düşmanlıkların yerini geçici de olsa huzur ve sükûnet alırdı. Artık kin ve nefretle korkunç hâle dönen çöller, tatlı bir huzur baharına dönerdi. Yani cinayet, günah, kavga, gürültüden uzak durulurdu. Böylece günahsız ve huzurlu geçmesi nedeniyle recep ayına mutahhar (temizlenmiş, kötülüklerden arınmış) ay derlerdi.

Muhterem Müminler!

Recep ayının mutahhar olması sebebiyle Allah, bu ayı oruçlu geçirdiğimiz takdirde bizim de günah ve hatalarımızdan temizleneceğimizi müjdelemektedir. O yüzden bizler özellikle bu dönemin başlangıcında oruç tutmaya gayret edip ibadetlerimizi de artırmalıyız. Recep ayında hiç ara vermeden devamlı olarak oruç tutan bir kişi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanına gelip durumu anlatınca Resûlullah ona şu tavsiyede bulunmuştur: “Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.”[2] Resûllullah (s.a.v.) bunu ifade ederken “tut” derken elinin üç parmağını birleştirir, “bırak” derken de tekrar birbirinden ayırırdı. O hâlde üç gün oruç tutup diğer üç gün ara vermemiz asgari ölçümüzdür. Dileyenin tamamını oruçlu geçirmesi de elbette mümkündür.

Değerli Müslümanlar!

Recep aynın ilk cuma gecesinde ihya edeceğimiz Regaip Kandili bu sene 22 Mart perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelmektedir. Bu gece, kime ve neye rağbet ettiğimiz ile ilgili muhasebede bulunduğumuz mübarek bir gecedir. Ramazanın feyizli ve rahmet dolu iklimine yaklaşıyorken, hayatımızın merkezine neyi koyduğumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerekmektedir. Zira Regaip, neyi arzuladığımızı, neye meyledip kime göre şekil aldığımızı bize hatırlatan kuvvetli bir vesiledir.

Muhterem Kardeşlerim!

Bu ciddi muhasebemizin vereceği meyveleri gelecek aylara taşımamız ve muhafaza etmemiz gerekmektedir. Bunun için de Allah’a karşı işlediğimiz hatalara tövbe etmeli ve onlara bir daha geri dönmemek üzere söz vermeliyiz. Bu manada mağfiret ve tövbe ayı olarak bilinen recep ayının Regaip Gecesi’nde Allah’a karşı kulluk akdimizi yenilemeye samimi bir şekilde gayret etmeliyiz. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Ey kendi nefisleri aleyhine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahlarınızı bağışlar. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[3] Dolayısıyla bu gün ve geceler Rabbimiz tarafından bizim için açılan sonsuz rahmet kredilerdir. Bize düşen o rahmet denizinden en yüksek düzeyde istifade edebilmektir.

Kıymetli Müminler!

Kutlu Nebi’nin recep ayına ulaştığında yaptığı duayı biz de yapıyor ve “Allahım, recep ve şaban ayında bize bereket ver ve bizi ramazan ayına ulaştır.”[4] diye niyazda bulunuyoruz. Gelecek günlerin, şaban aynın ve bilhassa da ramazan ayının bütün ilahî ikramlarına mazhar olmak için, kalbimizi bu güzelliklere mesken olabilecek tertemiz  bir haneye çevirelim.

Recep ayımız ve Regaip Gecemiz mübarek olsun. Allah bizi maddi ve manevi rızıklarıyla rızıklandırsın. Amin.

[1] Tevbe suresi, 9:36
[2] Ebû Dâvûd, Savm, 54
[3] Zümer suresi, 39:53
[4] Ahmed bin Handel, Müsned, 1/259


Hutbeyi indrimek için tıklayınız.