İslam Din Dersi KRV Komisyonu tekrar gözden geçirilmeli

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) KRV İslam Din Dersi Karma Komisyonu’ndaki üyeliğini durdurduğunu açıklamasının ardından İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş bir açıklama yaptı:

“Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) İslam Din Dersi Karma Komisyon modeli başından beri anayasa hukuku bağlamında tartışmalı idi ve kırılgan bir yapıdaydı. Bu yapı önemli bir parterin saf dışı bırakılmasıyla büyük hasara uğramıştır ve artık yeniden gözden geçirilmek durumundadır.

Hukuki olarak Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’ni (KRM) oluşturan İslami cemaatler dinî cemaat statüsündedir. Bunun ötesinde siyasi bir meşrulaştırmaya ihtiyaç yoktur. Bundan hareketle, KRV Eyalet Hükûmeti’nin, DİTİB’den KRV İslam Din Dersi Karma Komisyonu’ndaki üyeliğini durdurmasını talep etmesi tarafsızlık ilkesinin ihlalidir. Bu hâliyle, Müslümanların temsili hususunda Müslümanların kendileri değil, siyaset belirleyici konumuna geçmektedir. Siyaset, Müslümanların menfaatleri hususunda Almanya’da kimin belirleyici olduğuna karar verme yetkisini kendisinde görmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Eyalet hükûmetinin tavrı Müslümanların güvenini sarsmaktadır. Aynı zamanda eyalet hükûmetinin İslami cemaatlere eşit muamele etme ve eşit hakları sunma bağlamında ne derece yetkin ve istekli olduğu hususunda şüphe uyandırmaktadır.”