Hutbe: Camilerimize Sahip Çıkıyoruz

Değerli Müminler!
Camimize, daha doğrusu caminize hoş geldiniz. Bugün bizlere bu çatı altında toplanma imkânı bahşeden Rabbimize hamdolsun ki, camilerimizi yaşatacağız, camilerimize sahip çıkacağız. Bunun için bugün teşkilat olarak, camilerimizle dayanışma sloganı altında ihtiyaç sahibi camilerimize yardım toplayacağız. Bu yardımlar Genel Merkezimizde toplanacak ve ihtiyaç durumu ve öncelik sırasına göre camilere dağıtılacaktır.

Aziz Kardeşlerim!
Rabbimiz, camileri inşa ve imar etmeyi Allah’a iman edenlerin ve namaz kılanların bir özelliği olarak değerlendirmiştir. Tevbe suresinde şöyle buyurulur: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”[1]

Demek ki, camileri imar etmek hem bir görev hem de bir vasıftır. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Kim içerisinde Allah’ın adı zikredilsin diye bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bir ev bina eder.”[2] müjdesini vermiştir.

Muhterem Cemaat!
Peygamber Efendimizin bu konudaki müjdeleri daha pek çok hadiste zikredilmektedir. Fakat bunlar içerisinde sadaka-i câriye dediğimiz, öldükten sonra da ecri arkamızdan devam eden amellerle ilgili müjdesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “İnsan öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır. Bunlar, sadaka-i câriye meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim (insan/eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.”[3]

Aziz Kardeşlerim!
Şu Avrupa ülkelerinde, şu camimizin çatısı altında yaptığımız hizmetlerin hepsinin birer sadaka-i câriye olduğu şuuru ile davranalım, camilerimize sahip çıkalım.

Bakınız, bu camiler, Müslümanların kendilerini tanıtabilecekleri merkezlerdir. Farklı dinlere mensup insanların İslam’ı ve Müslümanları tanımak için başvuracakları ilk yer yine camidir. Bu yönü ile camiler, İslam’ı ve Müslümanları temsil eder. Dolayısıyla Müslümanlar her dönemde camiler yapmaya, camileri daha faal ve donanımlı hâle getirmeye gayret etmişlerdir.

Öyleyse bu hayırlı hizmetlerin kesintiye uğramadan devamı, gelecek nesillerimizin Müslüman olma şuuru ile yetişmeleri için camiler olarak birbirimize yardım elimizi uzatalım.

Doğrudur. Belki bizim camimizin de pek çok ihtiyacı vardır. Ama, inşaallah Rabbim hem niyetimize hem de yardımlarımıza bereket verir, biz de diğer camilere yardım etmiş oluruz. O camiler başka şehirlerde olsa bile, kişiler olarak bizler birbirimizi tanımasak bile bu yardımlarımızı yapalım. Çünkü hadiste Müslümanlar şöyle tarif edilirler:
“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”[4]

Rabbimiz, niyetinizi kabul buyursun, malınızı, rızkınızı bereketlendirsin.

[1] Tevbe suresi, 9:18
[2] Nesâî, Mesâcid, 1
[3] Müslim, Vasıyye, 3; H. No: 1631
[4] Buhârî, Edeb, 42; H. No: 6011


Duyurular:

1- 2017 Hacc mevsimi yaklaşırken bu sene mukaddes yolculuğa gitmek isteyen Hacı adaylarımızın en son 15 Nisana kadar Karl-Marx Str 15 Neukölln adresinde bulunan Hilal reisene müracaat etmeleri gerekmektedir. Kontenjanımız sınırlı olması münasebetiyle Hizmette öncü kuruluş Milligörüş ile Haccın hazzını almak isteyenler acele etmeliler.

2- Beraat kandili özel umre organizemiz 06- 16 Mayıs tarihleri arasında gerçeklleşecektir. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için çok özel ve maneviyat yüklü bir ortamda Beraat gecesini mukaddes topraklarda yaşamak isteyenler için Milligörüşten sizlere özel bir organize, sakın kaçırmayın. Hacc ve Umre bizim işimiz. Hilal reisen KarlMarx Str 15 Neukölln

3- Peygamber sevdalıları Berlin Tempodrom salonunda buluşuyor. Alemlere rahmet olarak Kâinata gönderilen Hz.Muhammed sav efendimizi anmak ve anlamak için tertip etmiş olduğumuz Alemlere rahmet ve Mirac özel programımıza tüm aile, eş, dost ve akrabalarınızla teşriflerinizi bekliyoruz. Cennet vatanımız Türkiyemizden seçkin misafir, Musikî grubu, kâri ve hatiplerin teşrif edeceği bu özel program 23 Nisan 2017 pazar günü Berlinin en muhteşem salonlarından Tempodrom salonunda icra edilecektir. Hizmette öncü kuruluş Milligörüş olarak bu programa tüm camiamızı davet ediyoruz. Programla ilgili biletlerimiz cemiyetimizde mevcuttur bir bilet de sevdiğin bir dostuna hediye et kim bilir belkide dönüm noktası bu program olacaktır.


Hutbeyi indirmek için tıklayınız.