Mültecilerin Avrupa’ya dağıtımından önce insan hakları garanti altına alınmalıdır

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Avrupa Adalet Divanı’nın mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılması hususunda vermiş olduğu karar münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Avrupa Adalet Divanı’nın vermiş olduğu karar önemli ve olumlu bir sinyaldir. Ancak mülteciler söz konusu ülkelere dağıtılmadan önce Macaristan veya Slovenya gibi ülkelerde de insan haklarına riayet edileceği garanti altına alınmalıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Adalet Divanı’nın vermiş olduğu karar sevindiricidir. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler mültecileri alma hususunda ortak sorumluluk taşımaktadır. Bu Avrupa için önemli bir sinyaldir. Sağ muhafazakâr hükûmetler tarafından da idare edilseler, bazı ülkeler için bu sorumluluktan muaf olma gibi bir durum söz konusu olamaz.

Bununla beraber, bu hukuk zaferi ile her şey hallolmuş değildir; asıl sorumluluk şimdi başlamaktadır. Avrupa Birliği, mültecilerin alımı hususunda üzerine düşeni yapmanın yanı sıra, alım yapan ülkelerde insan onuruna yaraşır bir tutum sergilenmesini de garanti altına almak durumundadır. Aksi takdirde, ilk bakışta olumlu olarak değerlendirilen bu karar mültecilerin aleyhine işleyebilir.

Bazı Avrupa ülkelerinde insan haklarının temini hususunda olumsuz bir tablo göze çarpmaktadır. Ayrıca, Avrupa’nın da isteği ve desteği doğrultusunda mültecilerin çok büyük bir kısmı Avrupa’ya ulaşamamakta, Afrika’daki esir kamplarında alıkonmaktadır. Bu tutumun bizim değerlerimizle örtüşür bir yanı yoktur.

Alman Hükûmeti bu duruma müdahil olmalı, güvenli ve yasal iltica yollarının oluşturulmasını sağlamalıdır. Ayrıca mültecilerin Avrupa’ya dayanışma çerçevesi içerisinde dağıtılması için ağırlığını koymalıdır. Dublin Sözleşmesi bu noktada başarısız olmuştur. Alman Hükûmeti’nden bir diğer beklentimiz de evrensel insan haklarına riayet edilmesi hususunda inisiyatif almasıdır. İnsan onuru hem dokunulmaz hem de tartışılmazdır.”