Koalisyon görüşmelerinde mülteci ve insan hakları göz ardı edilmesin

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Birlik partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki koalisyon görüşmeleri münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Mülteci ve insan haklarına daha da fazla kısıtlamalar getirilmesini reddediyor; insanların etnik kökenine, inancına veya kültürel aidiyetine bakılmaksızın herkese eşit mesafede bir siyaset güdülmesini talep ediyoruz.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“CDU/CSU Avrupa ve Almanya’yı göçe karşı daha da fazla izole etme konusunda anlaşmaya vardılar. Yapılan bu anlaşma anayasaya aykırı olmasının yanında mülteci ve insan haklarını da kısıtlamaktadır. İnsani ve vicdani yönü tamamen göz ardı eden, insan onurunu dikkate almayan bu siyasi tutumu reddediyoruz.

Muhtemel koalisyon ortaklarına düşen, bunun önüne geçmektir. Yeşiller ve Hür Demokrat Parti, sığınma hakkı arayan insanların sırtından anlaşma yapanlara taviz vermemelidir. Her ne kadar farklı şekilde isimlendirilse de bir üst sınır uygulaması söz konusu olmamalı, aileler birbirinden ayrı tutulmamalı ve hakkaniyetli, hukuk devletine yaraşır bir iltica süreci teminat altına alınmalıdır. Ayrıca Dublin Sistemi’nde veya Avrupa İltica Sistemi’nde mültecilerin aleyhine yapılması planlanan değişikliklere de karşı çıkılması gerekmektedir.

Almanya ve Avrupa’da kendini hissettiren ‘değerlerden kopuş’ sürecinin panzehiri, insanlık, yardımlaşma ve sorumluluktur; hiç de insani olmayan politikalarla bu kopuş sürecini daha da hızlandırmak yanlıştır. Seçimlerden çıkan sonuçlar ne olursa olsun; insan hakları, insan onuru ve hukuk devleti ilkeleri asla bir kenara bırakılamaz.

Göç ve iltica hareketlerine sebebiyet veren savaş, açlık veya iklim koşulları gibi etkenlerde bizim hiçbir payımız yokmuş gibi davranamayız. Küresel dünyanın önemli aktörleri Almanya ve Avrupa olarak, küreselleşmeden ne kadar nasipleniyorsak, en az aynı oranda da dünyanın geri kalanına karşı sorumluluklar taşıdığımızı unutmamız gerekir.”